Kontakt

Zadaj pytanie naszym ekspertom

Twoje zapytanie trafi do specjalisty, który skontaktuje się z Tobą. Podaj niezbędne informacje:

Bauer Media Sp. z o.o. sp. k.
ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa, Polska

NIP: 113-22-71-570
REGON: 016435688
KRS: 0000063238

tel. (22) 10 02 766


Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Bauer Media Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: Motorowa 1, 04-035 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000063238. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do przesłania odpowiedzi na zapytanie i przygotowania oferty. Polityka prywatności