Optymalizacja konwersji

Czym jest konwersja?

Chcąc zgłębić wiedzę dotyczącą optymalizacji konwersji, w pierwszej kolejności powinniśmy dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest sama konwersja. Jest to nic innego jak określone działanie wykonane przez użytkownika, które może przynieść mierzalny zysk. Działanie to może być reakcją potencjalnego klienta na skierowane wobec niego kampanie reklamowe lub pozycjonowanie (SEO).


idea

Cele konwersji

Oczekiwane czynności, które mają być wykonane przez użytkownika, w zależności od przeznaczenia strony mogą się różnić. Każdy właściciel strony powinien mieć jasno określone cele, do których będzie dążyć.

W przypadku sklepu internetowego podstawowym celem konwersji będzie zakup produktu przez użytkownika. Dla właścicieli stron informacyjnych istotne jest to, aby czytelnicy pozostali jak najdłużej, co przyczyni się do tego, że trafi do nich więcej reklam. Innym przykładem mogą być firmy, które oprócz działalności w Internecie prowadzą także firmy stacjonarnie – ich podstawowym celem jest nawiązanie kontaktu z klientem, co skutkować może zrealizowaniem transakcji poprzez skierowanie użytkownika do punktu świadczenia usługi.

Dodatkowe, również często wybierane cele konwersji to:

 • Zarejestrowanie konta,
 • Zapisanie do newslettera,
 • Pobranie pliku,
 • Kliknięcie w baner,
 • Obejrzenie filmu na stronie,
 • Skorzystanie z formularza kontaktowego.

Jeśli odpowiednio dobierzemy cel konwersji, możemy wyeliminować tzw. pusty ruch na stronie z którego nie osiągamy żadnego zysku.

Współczynnik konwersji

Kolejne zagadnienie, które należy poruszyć to współczynnik (wskaźnik) konwersji, który przedstawia efektywność strony internetowej.

Wylicza się go dzieląc liczbę konwersji, przez liczbę użytkowników i mnożąc razy 100%.

wzór na współczynnik konwersji

Najlepiej taki wskaźnik zobrazować na prostym przykładzie. Załóżmy, że sklep internetowy, którego wyznaczonym celem była sprzedaż produktu został odwiedzony 10 tyś razy i 100 osób dokonało zakupu – w takim przypadku współczynnik konwersji wynosi 1%.

Testowanie współczynnika konwersji

Wszystko, co zmodyfikujemy na stronie, może przyczynić się do zmiany współczynnika konwersji. Ważne jest zatem to, abyśmy przed wdrożeniem zmian sprawdzili, jaki mają one wpływ na zachowanie użytkownika. Jest to niezwykle istotne, w kontekście osiągnięcia wcześniej wyznaczonych celów.

Popularne narzędzia wykorzystywane do przeprowadzania takich testów to:

Testy A/B


Jest to metoda badawcza, która polega na porównywaniu dwóch (lub większej ilości) wersji witryny celem wybrania tej, która w największym stopniu spełnia nasze oczekiwania.

Użytkowników dzielimy na grupy, którym pokazujemy inne wersje stron internetowych. W obu grupach badamy wartości współczynnika konwersji i je porównujemy, sprawdzając, czy uzyskaliśmy poprawę.

Wiarygodne dane możemy pozyskać jedynie, jeśli posiadamy wystarczający ruch na stronie, który umożliwi nam przeprowadzenie badania.

Analiza UX (użyteczność strony internetowej)


W związku z tym, że łatwość obsługi strony internetowej i jej użyteczność mają wpływ na wyniki sprzedażowe, a także osiąganie innych celów, przeprowadza się audyty pomagające w wykryciu elementów koniecznych do zmodyfikowania. Analiza UX dotyczy głownie elementów nawigacji witryny, procesu sprzedażowego czy prędkości jej działania.

Przeprowadzając analizę UX oraz testy A/B uzyskamy pełne dane na temat działania witryny. Takie informacje są pomocne przy testowaniu konwersji.Optymalizacja współczynnika konwersji

Optymalizacja konwersji (CRO) to działania, których nadrzędnym celem jest poprawa współczynnika konwersji, a co za tym idzie, osiągnięcie wyznaczonych założeń biznesowych. Przykładem takich założeń może być wzrost przychodów ze sprzedaży.

Czasem do podniesienia współczynnika konwersji wystarczy wprowadzić niewielkie modyfikacje na stronie. Są jednak przypadki serwisów internetowych, na których konieczne jest przeprowadzenie analiz oraz testów, na których to podstawie można zdecydować się na podjęcie odpowiednich działań.

Jeśli chcemy osiągnąć korzyści biznesowe, musimy starać się pozyskiwać skuteczny ruch z pozycjonowania lub reklam Google Ads. Optymalizacja konwersji umożliwi nam osiągnięcie tego celu.

Etapy optymalizacji

Optymalizację konwersji możemy podzielić na 6 etapów. Efektem końcowym dokonanych działań jest wykorzystanie potencjału uzyskanego ruchu (m.in. z pozycjonowania) i poprawa wskaźnika konwersji.

W pierwszym etapie powinniśmy określić cele optymalizacji, a więc to, do czego chcemy zachęcić użytkowników, którzy przebywają na naszej stronie. Jest to niezwykle ważny etap, bo na jego podstawie w późniejszym czasie będą dokonywane pomiary skuteczności prowadzonych prac.

Kolejny krok to audyt witryny, w którego skład wchodzą prace takie jak:

 • Analiza ruchu na stronie
 • Analiza lejka konwersji
 • Określenie obszarów, które wymagają poprawy
 • Przygotowanie propozycji modyfikacji elementów wpływających na UX
 • Przygotowanie planu rozbudowy serwisu
 • Analiza stron konkurencyjnych

Następny etap, a więc optymalizacja ścieżki konwersji pozwoli nam na stworzenie przejrzystej i prostej ścieżki zakupowej, która może sprawić, że użytkownik dokona transakcji na stronie. Eliminacja przeszkód i ograniczeń na stronach internetowych to działanie, którego nie można pominąć.

Na podstawie uzyskanych danych z audytu strony możemy przystąpić do wprowadzenia modyfikacji na stronie. Działania należy rozplanować według nadanych im priorytetów.

Po wprowadzeniu modyfikacji należy przetestować rozwiązania i zmierzyć uzyskane efekty. Na tym etapie korzystamy z wcześniej przedstawionego sposobu, czyli testów A/B lub testu wielowymiarowego, który polega na sprawdzaniu różnych kombinacji zmiennych.

Jeśli uzyskamy satysfakcjonujące rezultaty, należy wprowadzić na stałe rozwiązania, które pozwoliły na ich osiągnięcie.

Co możemy optymalizować, by zwiększyć konwersję?

Strony internetowe składają się z wielu elementów, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na współczynniki konwersji. Określenie tego, które z nich wymagają modyfikacji często wymaga dużego doświadczenia. Najczęściej zmiany optymalizacyjne wprowadza się w elementach takich jak:

 • Przyciski CTA (call to acton)
 • Formularze kontaktowe
 • Treści
 • Grafiki
 • Ścieżki procesu zakupowego
 • Szata graficzna witryny
 • Nawigacja strony
 • Układ elementów na stronie

Wprowadzone rozwiązania trzeba testować i sprawdzać ich skuteczność. Jest to podstawa jeśli chcemy wdrożyć wypracowane rozwiązanie na stałe. Cały proces CRO (ang. Conversion Rate Optimization) głównie opiera się na analizie, wdrażaniu i testowaniu.

Optymalizacja strony internetowej

Narzędzia do testowania konwersji

Narzędzia - analiza

Realizując działania związane z optymalizacją konwersji możemy posługiwać się narzędziami, które w znacznym stopniu mogą nam ułatwić cały proces. Warto zatem wziąć pod uwagę:

 • Google Analytics – rozwiązanie analityczne pomagające w weryfikacji zachowania potencjalnych klientów, mierzenia konwersji oraz przepływu ruchu,
 • Google Optimize – narzędzie pomocne przy weryfikacji wdrożonych wariantów rozwiązań przy testach A/B
 • Hot Jar – mapa w formie graficznej przedstawia zachowania użytkowników.
Narzędzia - proces zakupowy

Bez odpowiedniej metodologii analiza użyteczności oraz konwersji nie byłaby możliwa. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na metody i techniki analiz:

 • analiza lejka zakupowego – weryfikacja i wyłonienie użytkowników rzeczywiście zainteresowanych ofertą,
 • metoda wędrówki poznawczej – polega na symulacji zachowania użytkowników na stronie.
Narzędzia - szybkość

Przydatne przy optymalizacji dotyczącej konwersji są narzędzia do testowania szybkości ładowania się strony. Narzędzia są bezpłatne. Należy wyróżnić rozwiązania:

 • PageSpeed Insights - autorskie narzędzie od Google, prócz szczegółowych instrukcji do szybkości ładowania strony, prezentuje wyniki Core Web Vitals,
 • GTmetrix - zewnętrzne i darmowe narzędzie do oceny szybkości i czasu ładowania strony.

Korzyści płynące z optymalizacji konwersji

Przedsiębiorca, który prowadzi firmę ma wyznaczone cele jakie ma spełniać jego strona internetowa. Strategia CRO wraz ze skutecznymi działaniami prowadzonymi w ramach SEO umożliwia osiągnięcie wcześniejszych założeń i wypracowanie zysku.

Korzyści, jakie możemy osiągnąć to m.in.:

 • zwiększenie liczby zapytań ofertowych,
 • zwiększenie sprzedaży produktów,
 • zmniejszenie tzw. pustego ruchu,
 • zwiększenie ROI – współczynnika zwrotu z inwestycji,
 • zwiększenie ruchu w serwisie.

Wzrost wskaźnika konwersji może przełożyć się na korzyści biznesowe. Warto zatem pamiętać o tym, że oprócz działań wpływających na widoczność serwisu internetowego należy podejmować prace w zakresie zwiększania jego użyteczności. Tylko kompleksowe prace nad witryną realizowane przez doświadczony zespół mogą przynieść zadowalające efekty.📣 Zacznij pozycjonowanie strony już dzisiaj! 📣
Podaj adres strony, którą chcesz promować: